Firemné Teambuildingy

Spolupráca, podpora, dobré vzťahy – ideálna predstava manažéra tímu.

Spolupráca, podpora, dobré vzťahy – ideálna predstava manažéra tímu.

Vzťahy na pracovisku sú rovnako dôležité ako vzťahy v rodine. Preto je dôležité im venovať čas a pracovať na nich. Podpora vzťahov a budovanie firemnej kultúry sa dá aj hravou formou. Vieme pripraviť jednodňový, aj viacdňový interaktívny teambilding pre Vašich zamestnancov. Počas hry sa o sebe veľa dozvieme.

Spoznáme samých seba, ale aj svojich kolegov, čo potrebujú, aká komunikácia im vyhovuje pomocou cielených aktivít a hier v prostredí, kde sa budú zamestnanci cítiť uvoľnene.

Teambildingy pomáhajú k vytvoreniu pozitívnej firemnej kultúry, ktorá ma za následok lepšie pracovné výkony a spoluprácu medzi jednotlivými oddeleniami, čo je vo väčšine firiem  problém.

Teambuilding:

  • uvoľňuje atmosféru vo firme
  • spoznáme osobnostné profily, silné a slabé stránky ľudí v tíme a ich využitie v tímových roliach
  • buduje jasnú komunikáciu a odstraňuje strach sa prejaviť
  • posilňuje vzájomnú spoluprácu
  • posilňuje dôveru medzi členmi tímu
  • podporí sa cieľ firmy a spoznajú sa firemné aj osobné hodnoty ľudí

Zastrešíme kompletnú organizáciu, od pomoci s výberom vhodného miesta až po zaslanie pozvánok.

Pokiaľ Vás naša ponuka zaujala, kontaktujte nás telefonicky, alebo mailom. Spolu prejdeme Vaše predstavy a následne Vám pripravíme ponuku teambildingu na mieru.